Ing. 
Fiedler Jiří - netfirmy.czGeodetické práce, vybavení - netfirmy.cz

Kdo jsme a čím se zabýváme?

Jsme firma z Hradce Králové, která v rámci komplexní služby zákazníkům v oboru geodézie a kartografie poskytuje dodávky geodetických prací v širokém spektru oborových činností na území celé České republiky.

Široké spektrum našich služeb

 • Tvorba základních účelových map
 • Tvorba mapových podkladů pro projektování staveb
 • Geodetické zaměřování tras inženýrských sítí
 • Geodetické zaměření staveb a vypracování stavební dokumentace
 • Geometrické plány
 • Projekty,Studie...
 • Vytyčování vlastnických hranic
 • Letecké měřické snímkování
 • Tvorba digitálního modelu terénu
 • Tvorba ortofotomap, výškové modely měst
 • Pasporty památkových objektů
 • Skenování a digitalizace mapových podkladů
 • Skenování a archivace textových dokumentů
 • ....a další související činnosti...

Novinky a aktuality

Nové stránky

Spustili jsme novou variantu našich webových stránek. Doufáme, že se Vám budou líbit, alespoň tolik jako ty původní.…

Územně analytické podklady pro ORP Hradec Králové

Dne 8.1.2009 proběhla úspěšná presentace výsledků našich prací na projektu ÚAP pro ORP města Hradec Králové společně s firmou KPZ Mgr.Michaelem Pondělíčkem ( enviromentální část projektu ÚAP a RURÚ ).…


Ing. Jiří Fiedler
kontaktní osoba Ing. Jiří Fiedler
Brožíkova 1680, 500 12 Hradec Králové
telefon :(+420) 775 745 768
mobil :(+420) 775 745 760
email : fiedler.gls@hsc.cz